Kontakt

Ranč Ouzkých

Vápenka 15
841 07 Bratislava

Martin Ouzký 0918 771 699
Denisa Ouzká 0901 715 755
E-mail: rancouzkych@gmail.com

Dostupnosť MHD

Priamo pred areálom zastávka linky č. 20
Zastávka Kamenáče (na znamenie)